Ynglŷn â'r cyfrifiad : Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad

Mae Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad yn digwydd nawr. Arolwg dros y ffôn yw hwn rydym ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn ei gynnal ar ôl y cyfrifiad.

Sut mae Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad yn gweithio

Rydym yn gofyn i nifer penodol o gartrefi yng Nghymru a Lloegr gymryd rhan drwy ateb y rhan fwyaf o'r un cwestiynau o holiadur y cyfrifiad.

Bydd un o'n cyfwelwyr sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig yn gofyn cwestiynau'r arolwg i chi.

Pam rydym ni'n cynnal Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad

Mae cymryd rhan yn yr arolwg hwn yr un mor bwysig â chwblhau'r cyfrifiad.

Mae canlyniadau Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad yn ein galluogi ni i weld pa mor gywir oedd y wybodaeth y gwnaethom ei chasglu yn y cyfrifiad a gwella ein hystadegau.

Bydd hyn yn ein helpu i wella ansawdd yr ystadegau rydym ni'n eu cynhyrchu. Mae ystadegau'r cyfrifiad yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal.

Beth fydd yn digwydd os byddwch chi'n cael eich gwahodd i gymryd rhan

Os caiff eich cartref ei ddewis i gymryd rhan yn yr arolwg, byddwch chi'n cael llythyr gennym ni am Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad.

Er mwyn gallu cwblhau'r arolwg dros y ffôn, bydd angen i chi roi eich rhif ffôn cyswllt i ni.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad ar wefan SYG.