Mae'r cyfrifiad ar-lein bellach wedi cau

Gallwch gysylltu â ni o hyd i ofyn am holiadur papur y cyfrifiad

Dim ond ychydig ddyddiau sydd gennych chi ar ôl i gymryd rhan yn Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Arolwg ar wahân ar ôl y cyfrifiad yw Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad i wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu cyfrif.

Sut y byddwn yn cysylltu neu'n ymweld â chi

Dim ond mewn ymateb i chi y byddwn yn ffonio, ebostio neu anfon neges destun, ond efallai y bydd angen i un o’n cyfwelwyr ymweld â chi.

Eich data a diogelwch

Yr hyn rydym ni'n ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol, sut rydym ni’n ei chadw’n ddiogel, a sut y byddwn ni’n cysylltu neu’n ymweld â chi.

Pam mae angen eich help arnom ni gydag Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Arolwg byr ar wahân ar ôl y cyfrifiad yw Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad. Mae’n digwydd nawr mewn detholiad o wahanol ardaloedd cod post.

Drwy gymryd rhan, byddwch chi’n helpu i wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu cyfrif a bod canlyniadau ein cyfrifiad mor gywir â phosibl. Mae sefydliadau yn defnyddio’r canlyniadau hyn i helpu i gynllunio ac ariannu’r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl yn eich cymuned.

Bydd angen i chi ddychwelyd eich holiadur wedi'i lenwi cyn dydd Sadwrn 26 Mehefin 2021.

Mwy o wybodaeth am Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Help gyda'r cyfrifiad


Cysylltu â ni

Os bydd angen rhagor o help arnoch chi gyda'ch cyfrifiad, cysylltwch â ni.