Portraits of multi-cultural people in different places to show that the census is for everyone

Rydym yn cyfrif arno chi.

Cadwch lygad am eich pecyn ymarfer Cyfrifiad 2021 yn y post o 25 Medi.

Darganfyddwch a ydych chi mewn ardal ymarfer

Ydych chi'n byw yn un o ardaloedd ymarfer y cyfrifiad?

Er mwyn i Gyfrifiad 2021 fod yn llwyddiant rydym yn cynnal ymarfer mewn pedair ardal yng Nghymru a Lloegr.

  • Caerliwelydd
  • Ceredigion
  • Hackney
  • Tower Hamlets

Beth i'w wneud os cewch chi lythyr am ymarfer y cyfrifiad.

Census rehearsal areas in England and Wales: Carlisle, Ceredigion, Hackney and Tower Hamlets

Gwneud gwahaniaeth i wasanaethau cyhoeddus

Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Mae'r wybodaeth a gaiff ei chasglu gennym yn helpu'r llywodraeth i wario arian cyhoeddus a chynllunio gwasanaethau.

Pam mae angen i chi gymryd rhan yn ymarfer y cyfrifiad

Dilynwch ni