Mae ymarfer y cyfrifiad wedi dod i ben.

Diolch i bawb gymerodd ran.

Rydym nawr yn gweithio'n galed ar Gyfrifiad 2021.

Ydych chi'n byw yn un o ardaloedd ymarfer y cyfrifiad?

Byddwn yn cynnal ymarfer Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad yng Ngheredigion, Caerliwelydd, Hackney a Tower Hamlets.

Mae Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad yn ein helpu i wella ein hystadegau drwy weld pa mor gywir oedd yr ymatebion yn yr ymarfer.

Dysgwch fwy am Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad

Census rehearsal areas in England and Wales: Carlisle, Ceredigion, Hackney and Tower Hamlets

Gwneud gwahaniaeth i wasanaethau cyhoeddus

Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Mae'r wybodaeth a gaiff ei chasglu gennym yn helpu'r llywodraeth i wario arian cyhoeddus a chynllunio gwasanaethau.

Pam mae angen i chi gymryd rhan yn cyfrifiad

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Dilynwch ni