Diolch am gymryd rhan yn Cyfrifiad 2021

Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau cyntaf y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022

Canlyniadau Cyfrifiad 2021

Dysgwch fwy am ein camau ar gyfer rhyddhau canlyniadau Cyfrifiad 2021.

O gasglu i gyhoeddi gwybodaeth y cyfrifiad

Dysgwch beth sy'n digwydd rhwng casglu a chyhoeddi gwybodaeth Cyfrifiad 2021.

Eich data a diogelwch

Yr hyn rydym ni'n ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol a sut rydym ni’n ei chadw’n ddiogel.

Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022

Bydd y canlyniadau cyntaf yn dangos nifer y bobl yn ôl rhyw ac oedran yng Nghymru a Lloegr.

Dysgwch fwy am gam un o'n canlyniadau cyfrifiad

Straeon y cyfrifiad

Gall gwybodaeth cyfrifiad helpu i wneud gwahaniaeth

Mae pob math o sefydliadau, o awdurdodau lleol i elusennau, yn defnyddio gwybodaeth cyfrifiad i helpu i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen arnom ni i gyd.

Darllenwch fwy o straeon y cyfrifiad
Urdd Gobaith Cymru

Urdd Gobaith Cymru

Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu sefydliad i greu cynllun prentisiaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg ifanc.

Renewable UK

Renewable UK

Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu Renewable UK i gynyddu ynni gwyrdd a mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Cymryd rhan

 • Awdurdodau lleol
  Dysgwch sut y gall awdurdodau lleol helpu i gefnogi canlyniadau'r cyfrifiad yn eich ardal.
 • Partneriaid cymunedol
  Dysgwch sut y gallwch helpu i gefnogi canlyniadau'r cyfrifiad yn eich cymuned.
 • Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho

  Os ydych yn gweithio i awdurdod lleol neu grŵp cymunedol, gallwch lawrlwytho adnoddau i gefnogi canlyniadau'r cyfrifiad.

 • Cael cefnogaeth

  Cysylltwch â ni am gymorth a chefnogaeth i gael mynediad at ganlyniadau'r cyfrifiad.


Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth am y cyfrifiad, cysylltwch â ni.