Diolch am gymryd rhan yn Cyfrifiad 2021

Gallwch chi ddal i bostio holiaduron cyfrifiad papur i RHADBOST Cyfrifiad 2021

Ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021

Mae’r ymgynghoriad yma nawr ar gau. Bydd eich adborth yn ein helpu ni i benderfynu ar ddyluniad terfynol allbynnau Cyfrifiad 2021.

Sut y byddwn yn cysylltu â chi

Dim ond mewn ymateb i chi y byddwn ni’n ffonio neu’n e-bostio chi, ac ni fydd unrhyw un yn ymweld â chi.

Eich data a diogelwch

Yr hyn rydym ni'n ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol, sut rydym ni’n ei chadw’n ddiogel, a sut y byddwn ni’n cysylltu â chi.

Help gyda'r cyfrifiad


Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth am y cyfrifiad, cysylltwch âs ni.