Mae'r cyfrifiad wedi cyrraedd

Diwrnod y Cyfrifiad oedd dydd Sul 21 Mawrth, ond nid yw’n rhy hwyr i gymryd rhan

I ddechrau'r cyfrifiad ar lein, bydd angen eich cod mynediad 16 nod arnoch chi

Dechrau'r cyfrifiad

Dim cod?

Gallwch weld ble i ddod o hyd i'ch cod mynediad, neu ofyn am god mynediad newydd i ddechrau cyfrifiad newydd.

Warning:

Rhaid i chi gwblhau'r cyfrifiad yn ôl y gyfraith neu gallech gael dirwy o hyd at £1,000

Mae rhai cwestiynau wedi'u labelu fel rhai gwirfoddol. Nid yw'n drosedd peidio ag ateb y rhain.

Ynglŷn â'r cyfrifiad

Arolwg am yr holl gartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Diwrnod y Cyfrifiad oedd dydd Sul 21 Mawrth.

Pam y dylech chi gymryd rhan yn y cyfrifiad

Mae'n rhaid i bawb gwblhau'r cyfrifiad a rhoi gwybodaeth gywir. Mae'n helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu hariannu yn eich ardal.

Eich data a diogelwch

Yr hyn rydym ni'n ei wneud â'ch gwybodaeth bersonol, sut rydym ni'n ei chadw'n ddiogel, a sut y byddwn ni'n cysylltu neu'n ymweld â chi.

Help gyda'r cyfrifiad

Os nad oes gennych chi god mynediad

Gallwch ofyn am god mynediad newydd i ddechrau cyfrifiad newydd os ydych wedi colli eich cod mynediad neu heb gael un.

Angen ateb ar wahân i aelodau eich cartref?

Os bydd angen i chi ateb ar wahân i'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw, gallwch chi ofyn am god mynediad unigol i ddechrau cyfrifiad ar wahân.

Warning:

Bydd yn rhaid i rywun yn eich cartref gwblhau cyfrifiad gan ddefnyddio cod mynediad y cartref o hyd

Os ydych am lenwi holiadur papur

Gallwch ofyn i ni anfon holiadur papur y cyfrifiad atoch drwy'r post.

Holiadur parhad

Os oes gennych holiadur papur y cartref yn barod a bod mwy na 5 person yn eich cartref, bydd angen i chi ofyn am holiadur parhad.

Cymorth a chanllawiau

Rhagor o gymorth a chanllawiau


Cysylltu â ni

Os bydd angen rhagor o help arnoch chi gyda'ch cyfrifiad, cysylltwch â ni.