Byddwch yn barod am Gyfrifiad 2021

Diwrnod y Cyfrifiad fydd dydd Sul 21 Mawrth 2021

Byddwch yn barod am Gyfrifiad 2021

Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Mae'r wybodaeth rydym yn ei chasglu yn helpu i benderfynu ble i wario arian cyhoeddus a chynllunio gwasanaethau.

Mae'r cyfrifiad yn ein helpu ni i ddeall beth sydd ei angen ar ein cymdeithas nawr, a beth fydd ei angen arni yn y dyfodol fwy na thebyg.

Dysgwch pam mae angen i chi gymryd rhan yn y cyfrifiad

Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Helpwch sefydliadau i gynllunio ar gyfer y dyfodol

Gall gwybodaeth y cyfrifiad helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae busnesau yn ei defnyddio i benderfynu ble i sefydlu eu busnes ac mae elusennau yn ei defnyddio i'w helpu nhw i gael yr arian sydd ei angen arnyn nhw.

Darllenwch rai o'n hastudiaethau achos

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Dilynwch ni