Rydym yn cyfrif arnoch chi.

Mae ymarfer y cyfrifiad yn dod i ben.

Llenwch eich holiadur ar-lein erbyn 15 Tachwedd (3pm) a dylech ddychwelyd fersiynau papur erbyn 22 Tachwedd.

Dechrau'r cyfrifiad

Ydych chi'n byw yn un o ardaloedd ymarfer y cyfrifiad?

Er mwyn i Gyfrifiad 2021 fod yn llwyddiant rydym yn cynnal ymarfer mewn pedair ardal yng Nghymru a Lloegr.

  • Caerliwelydd
  • Ceredigion
  • Hackney
  • Tower Hamlets

Beth i'w wneud os cewch chi lythyr am ymarfer y cyfrifiad.

Census rehearsal areas in England and Wales: Carlisle, Ceredigion, Hackney and Tower Hamlets

Help gyda'r cyfrifiad

Heb god mynediad neu lythyr?

Gallwch gael cod newydd i ddechrau cyfrifiad ar-lein newydd os ydych wedi colli, anghofio neu heb gael cod.

Gwneud gwahaniaeth i wasanaethau cyhoeddus

Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Mae'r wybodaeth a gaiff ei chasglu gennym yn helpu'r llywodraeth i wario arian cyhoeddus a chynllunio gwasanaethau.

Pam mae angen i chi gymryd rhan yn ymarfer y cyfrifiad

Cysylltu â ni

I gael cymorth gyda'ch cyfrifiad gallwch gysylltu â'n canolfan gyswllt neu gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dilynwch ni