Byddwch yn barod am Gyfrifiad 2021

Diwrnod y Cyfrifiad fydd dydd Sul 21 Mawrth 2021

Byddwch yn barod am Gyfrifiad 2021

Helpwch sefydliadau i gynllunio ar gyfer y dyfodol

Gall gwybodaeth y cyfrifiad helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae busnesau yn ei defnyddio i benderfynu ble i sefydlu eu busnes ac mae elusennau yn ei defnyddio i'w helpu nhw i gael yr arian sydd ei angen arnyn nhw.

Darllenwch rai o'n hastudiaethau achos

Helpwch sefydliadau i gynllunio ar gyfer y dyfodol

Cymryd rhan

Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho

Os ydych chi'n gweithio i awdurdod lleol neu os ydych chi'n arwain grŵp cymunedol, dewiswch o'n hamrywiaeth lawn o adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho.

Gweld yr holl adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Dilynwch ni