Canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar gael nawr

Mae canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar gael ar-lein nawr

Dysgwch fwy ar dudalen cyfrifiad gwefan SYG.

Canlyniadau Cyfrifiad 2021

Dysgwch fwy am ein camau ar gyfer rhyddhau canlyniadau Cyfrifiad 2021.

O gasglu i gyhoeddi gwybodaeth y cyfrifiad

Dysgwch beth sy'n digwydd rhwng casglu a chyhoeddi gwybodaeth Cyfrifiad 2021.

Eich data a diogelwch

Yr hyn rydym ni'n ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol a sut rydym ni’n ei chadw’n ddiogel.

Canlyniadau Cyfrifiad 2021 - Pam fod y niferoedd yn bwysig

Mae enillwyr y gystadleuaeth rhaglen addysg y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Gadewch i ni Gyfrif! yn esbonio pam mae niferoedd Cyfrifiad 2021 mor bwysig.

Trawsgrifiad o ganlyniadau Cyfrifiad 2021 - Fideo Pam fod y niferoedd yn bwysig.

Mae canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 yma!

Ar 21 Mawrth 2021, maint y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru a Lloegr oedd 59,597,300.

Poblogaeth Lloegr oedd 56,489,800 a phoblogaeth Cymru oedd 3,107,500.

Mae’r canlyniadau cyntaf hefyd yn dangos nifer y bobl yn ôl rhyw a grŵp oedran yng Nghymru a Lloegr.

Dysgwch fwy am ganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021.

Newyddion a blogiau

Cael mwy o wybodaeth am Gyfrifiad 2021

Gallwch chi ddod o hyd i'r holl newyddion, blogiau a datganiadau i'r wasg diweddaraf am Gyfrifiad 2021.

Darllenwch fwy o newyddion a blogiau
Mae disgyblion yn dal y niferoedd poblogaeth Cyfrifiad i fyny ar gyfer Cymru a Lloegr

Enillwyr cystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! yn datgelu ffigur poblogaeth Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru

Ddydd Mawrth 28 Mehefin, gwnaeth plant Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail ein helpu i gyhoeddi cyfanswm poblogaeth Cymru.

Erthyglau Cyfrifiad 2021 sy'n adrodd stori wrth sgrolio

Beth yw erthyglau rhyngweithiol Cyfrifiad 2021 sy'n adrodd stori wrth sgrolio?

Dysgwch sut y bydd erthyglau rhyngweithiol sy'n adrodd stori wrth sgrolio yn dod â data Cyfrifiad 2021 yn fyw.

Straeon y cyfrifiad

Gall gwybodaeth cyfrifiad helpu i wneud gwahaniaeth

Mae pob math o sefydliadau, o awdurdodau lleol i elusennau, yn defnyddio gwybodaeth cyfrifiad i helpu i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen arnom ni i gyd.

Darllenwch fwy o straeon y cyfrifiad
Urdd Gobaith Cymru

Urdd Gobaith Cymru

Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu sefydliad i greu cynllun prentisiaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg ifanc.

ONS logo

Ymateb COVID-19 y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)

Defnyddiodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol ddata cyfrifiad i ddatgelu anghydraddoldebau rhwng gwahanol grwpiau mewn marwolaethau COVID-19.

Cymryd rhan

 • Awdurdodau lleol
  Dysgwch sut y gall awdurdodau lleol helpu i gefnogi canlyniadau'r cyfrifiad yn eich ardal.
 • Partneriaid cymunedol
  Dysgwch sut y gallwch helpu i gefnogi canlyniadau'r cyfrifiad yn eich cymuned.
 • Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho

  Os ydych yn gweithio i awdurdod lleol neu grŵp cymunedol, gallwch lawrlwytho adnoddau i gefnogi canlyniadau'r cyfrifiad.

 • Cael cefnogaeth

  Cysylltwch â ni am gymorth a chefnogaeth i gael mynediad at ganlyniadau'r cyfrifiad.


Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth am y cyfrifiad, cysylltwch â ni.