Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Mae canlyniadau Cyfrifiad 2021 ar gael nawr

Dysgwch fwy ar dudalen cyfrifiad (opens in a new tab)  gwefan SYG.

Canlyniadau Cyfrifiad 2021

Dysgwch fwy am ein camau ar gyfer rhyddhau canlyniadau Cyfrifiad 2021.

O gasglu i gyhoeddi gwybodaeth y cyfrifiad

Dysgwch beth sy'n digwydd rhwng casglu a chyhoeddi gwybodaeth Cyfrifiad 2021.

Eich data a diogelwch

Yr hyn rydym ni'n ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol a sut rydym ni’n ei chadw’n ddiogel.

Creu set ddata arbennig gyda data o Gyfrifiad 2021

Rydym wedi cyhoeddi hyd yn oed mwy o ddata o Gyfrifiad 2021 ar wefan SYG.

Nawr, gallwch chi greu eich setiau data eich hun gyda chanlyniadau cyfrifiad diweddaraf i gael mwy o'r data rydych chi ei eisiau.

Dysgwch fwy am "Greu set ddata arbennig"

Newyddion a blogiau

Cael mwy o wybodaeth am Gyfrifiad 2021

Gallwch chi ddod o hyd i'r holl newyddion, blogiau a datganiadau i'r wasg diweddaraf am Gyfrifiad 2021.

Darllenwch fwy o newyddion a blogiau
Census maps census website blog

Beth y gall map rhyngweithiol Cyfrifiad 2021 ei wneud a sut y gallaf ei ddefnyddio?

Dysgwch sut mae "Map y cyfrifiad" yn eich galluogi chi archwilio data Cyfrifiad 2021 ledled Cymru a Lloegr.

Erthyglau Cyfrifiad 2021 sy'n adrodd stori wrth sgrolio

Beth yw erthyglau rhyngweithiol Cyfrifiad 2021 sy'n adrodd stori wrth sgrolio?

Dysgwch sut y bydd erthyglau rhyngweithiol sy'n adrodd stori wrth sgrolio yn dod â data Cyfrifiad 2021 yn fyw.

Straeon y cyfrifiad

Gall gwybodaeth cyfrifiad helpu i wneud gwahaniaeth

Mae pob math o sefydliadau, o awdurdodau lleol i elusennau, yn defnyddio gwybodaeth cyfrifiad i helpu i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen arnom ni i gyd.

Darllenwch fwy o straeon y cyfrifiad
Urdd Gobaith Cymru

Urdd Gobaith Cymru

Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu sefydliad i greu cynllun prentisiaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg ifanc.

ONS logo

Ymateb COVID-19 y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)

Defnyddiodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol ddata cyfrifiad i ddatgelu anghydraddoldebau rhwng gwahanol grwpiau mewn marwolaethau COVID-19.

Cymryd rhan

 • Awdurdodau lleol
  Dysgwch sut y gall awdurdodau lleol helpu i gefnogi canlyniadau'r cyfrifiad yn eich ardal.
 • Partneriaid cymunedol
  Dysgwch sut y gallwch helpu i gefnogi canlyniadau'r cyfrifiad yn eich cymuned.
 • Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho

  Os ydych yn gweithio i awdurdod lleol neu grŵp cymunedol, gallwch lawrlwytho adnoddau i gefnogi canlyniadau'r cyfrifiad.

 • Cael cefnogaeth

  Cysylltwch â ni am gymorth a chefnogaeth i gael mynediad at ganlyniadau'r cyfrifiad.


Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth am y cyfrifiad, cysylltwch â ni.