Mae ymarfer y cyfrifiad wedi dod i ben.

Diolch i bawb gymerodd ran.

Rydym nawr yn gweithio'n galed ar Gyfrifiad 2021.

Ydych chi'n byw yn un o ardaloedd ymarfer y cyfrifiad?

Rydym yn cynnal ymarfer Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad yng Ngheredigion, Caerliwelydd, Hackney a Tower Hamlets.

Mae Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad yn ein helpu ni i weld faint o bobl sydd wedi cael eu gadael allan neu eu cyfrif fwy nag unwaith yn ystod yr ymarfer.

Rhagor o wybodaeth am Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Census rehearsal areas in England and Wales: Carlisle, Ceredigion, Hackney and Tower Hamlets

Help gyda'r cyfrifiad

Mae ymarfer y cyfrifiad wedi dod i ben.

Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth ar hyn o bryd. Byddwn mewn cysylltiad ddechrau 2021 am y cyfrifiad.

Gwneud gwahaniaeth i wasanaethau cyhoeddus

Mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd rhan yn y cyfrifiad.

Mae'r wybodaeth a gaiff ei chasglu gennym yn helpu'r llywodraeth i wario arian cyhoeddus a chynllunio gwasanaethau.

Pam mae angen i chi gymryd rhan yn cyfrifiad

Cysylltu â ni

I gael cymorth gyda'ch cyfrifiad gallwch gysylltu â'n canolfan gyswllt neu gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dilynwch ni