Arwyr Cyfrifiad 2021

Cyfrifiad 2021 fydd cyfrifiad rhif 22 yng Nghymru a Lloegr.

I ddathlu hyn, byddwn yn cydnabod cyflawniadau pobl gyffredin sydd wedi gwneud pethau eithriadol.

O athro ysgol sydd wedi newid eich bywyd i feddyg a allai fod wedi achub eich bywyd.

22 o blaciau porffor ar gyfer Cyfrifiad 2021

Byddwn yn rhoi plac porffor arbennig i 22 o arwyr lleol sydd wedi mynd gam ymhellach ar gyfer eu cymuned.

Caiff un plac ar gyfer pob cyfrifiad hyd yma ei osod ar yr adeiladau sy'n cynrychioli'r person sy'n cael ei anrhydeddu orau. Gallai hyn fod yn ysbyty, yn ysgol, yn llyfrgell neu'n ganolfan chwaraeon gymunedol.

Mae cystadleuaeth Placiau Porffor Cyfrifiad 2021 bellach wedi cau. Diolch am eich holl gynigion – cysylltwn â’r enillwyr cyn bo hir.

Ewch i https://arwyr-cyfrifiad-2021.addysgycyfrifiad.org.uk/ i gael rhagor o wybodaeth.