Arwyr Cyfrifiad 2021

Cyfrifiad 2021 yw cyfrifiad rhif 22 yng Nghymru a Lloegr.

I ddathlu hyn, roeddem ni am gydnabod cyflawniadau 22 o bobl gyffredin sydd wedi gwneud pethau eithriadol.

22 o blaciau porffor ar gyfer Cyfrifiad 2021

Diolch am yr holl geisiadau i enwebu eich arwyr cymunedol lleol.

Bu'n rhaid i'n panel o feirniaid, sef Joanna Page, Imran Hameed, Deborah Okenla a Delwyn Derrick, wneud y gwaith anodd o ddewis yr enillwyr.

Am eu hymroddiad i'w cymunedau lleol, roedd yn bleser gennym ni wobrwyo'r 22 o enillwyr â'u plac porffor unigryw Cyfrifiad 2021 eu hunain.

Arwyr Cyfrifiad 2021 yng Nghymru

Floyd Haughton, Patrick Mulder, a Mirta a Jason Beasant.

Arwyr Cyfrifiad 2021 yn Llundain

Safia Jama a Pamela (heb ei ddangos).

Arwr Cyfrifiad 2021 yng Nghymbria

Kerry Irving.

Arwyr Cyfrifiad 2021 yn ne-ddwyrain Lloegr

Sulayman I a Jane Stanford-Beale.

Arwyr Cyfrifiad 2021 yn ne-orllewin Lloegr

Jack Littlejohns a Tracey Fleming.

Arwyr Cyfrifiad 2021 yng ngorllewin Lloegr

Mat Callaghan a Kate Turner.

Arwyr Cyfrifiad 2021 yn nwyrain Lloegr

Bernadetta Omondi a Mick Pescod.

Arwyr Cyfrifiad 2021 yng ngogledd-ddwyrain Lloegr

Fareeha Usman ac Anthony Wright.

Arwyr Cyfrifiad 2021 yng ngogledd-orllewin Lloegr

Ken o Everton in the Community (heb ei ddangos) a Marilyn a Michael Holt.

Arwyr Cyfrifiad 2021 yng Nghanolbarth Lloegr

Michael Johnson-Ellis a Clive Lawrence.

Arwyr Cyfrifiad 2021 yn Swydd Efrog

Donna Varley a Peter Singh.