Ble i ddod o hyd i'ch cod mynediad

I ddechrau eich cyfrifiad ar lein, bydd angen eich cod mynediad arnoch chi sydd wedi'i argraffu ar y llythyr y gwnaethom ei anfon atoch. Bydd eich cod mynediad 16 nod yn gyfuniad o lythrennau a rhifau.

Enghraifft o lythyr y cyfrifiad yn dangos bod y cod mynediad yng nghanol y llythyr
Warning:

Cadwch y cod hwn yn ddiogel. Bydd angen i chi roi eich cod bob tro y byddwch chi'n mynd at eich cyfrifiad.

Gofyn am godau mynediad ar eich rhan

Gall rhywun rydych chi'n byw gyda nhw ofyn am god mynediad ar eich rhan, a gellir ei anfon drwy neges destun neu drwy'r post.

Caiff y neges destun ei anfon o Census2021, a bydd yn cynnwys eich cod mynediad 16 nod. Caiff y llythyr sy'n cynnwys eich cod ei anfon at y “Preswylydd Unigol”.

Yn barod i ddechrau'ch cyfrifiad ar lein?

Dechrau'r cyfrifiad

Os nad oes gennych chi god mynediad

Gallwch ofyn am god mynediad newydd i ddechrau cyfrifiad newydd os ydych chi wedi colli eich cod mynediad neu heb gael un. Gall y cod gael ei anfon atoch drwy neges destun neu drwy'r post.

Bydd cod mynediad newydd yn dechrau cyfrifiad newydd, a byddwch chi'n colli unrhyw atebion a gafodd eu rhoi gan ddefnyddio cod mynediad blaenorol.

Angen ateb ar wahân i aelodau'ch cartref?

Os bydd angen i chi ateb ar wahân i'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw, gallwch chi ofyn am god mynediad i unigolion i ddechrau cyfrifiad ar wahân.

Warning:

Bydd yn rhaid i rywun yn eich cartref gwblhau cyfrifiad gan ddefnyddio cod mynediad y cartref o hyd

I wneud cais am gyfrifiad mewn fformat gwahanol neu am fwy o help, cysylltwch â ni.