Eich data a diogelwch : Ateb ar wahân i aelodau eich cartref

Mae'r cyfrifiad yn gofyn cwestiynau am eich cartref a'r bobl sy'n byw yno.

Os oes angen i chi ateb ar wahân i'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw, gallwch chi ofyn am god mynediad unigol i ddechrau cyfrifiad ar wahân.

Os byddwch chi'n llenwi Holiadur i Unigolion, ni fyddwn ni'n rhannu eich gwybodaeth bersonol chi ag unrhyw un arall yn eich cartref chi. Er enghraifft, mae hyn yn golygu na fydd eich rhieni, cyd-denantiaid na landlord yn gweld eich atebion chi.

Warning:

Bydd yn rhaid i rywun yn eich cartref gwblhau cyfrifiad gan ddefnyddio cod mynediad y cartref o hyd

Bydd eich atebion unigol yn cael blaenoriaeth dros unrhyw wybodaeth a roddir amdanoch chi ar ffurflen y cartref.

Important information:

Ni fydd neb yn eich cartref yn cael gwybod eich bod chi wedi gofyn am god mynediad unigol

Gallwch chi ddewis cael eich cod mynediad unigol:

  • drwy neges destun
  • drwy'r post

Cod mynediad drwy neges destun

Bydd angen eich rhif ffôn symudol a'ch cyfeiriad chi arnom ni. Ni chaiff y rhif ei storio a dim ond unwaith i anfon y cod mynediad y caiff ei ddefnyddio. Caiff y neges destun ei hanfon o Census2021.

Cod mynediad drwy'r post

Bydd llythyr â'ch cod mynediad unigol yn cyrraedd mewn amlen blaen. Gall y llythyr gael ei gyfeirio atoch chi, ond gallwn ni ond anfon codau mynediad i gyfeiriad cofrestredig y cartref.

Os ydych am lenwi holiadur papur

Gallwch chi ofyn i ni anfon holiadur papur i unigolion atoch drwy'r post.