Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cam dau - Cyfuniadau o ddata Cyfrifiad 2021 : Trosolwg

Yng ngham dau, gallwch gyfuno llawer o newidynnau o’r data rydym yn ei gyhoeddi.

Mae newidyn yn nodwedd arbennig o berson neu gartref, er enghraifft, crefydd neu fath o lety.

Gallwch lawrlwytho setiau data lle mae’r newidynnau eisoes wedi’u dewis ar eich cyfer chi neu’r rhai rydych chi’n eu gwneud eich hun trwy ychwanegu a newid y newidynnau. Gelwir y rhain yn ddata amlamryweb.

Mae’r hyblygrwydd hwn yn golygu y gallwch archwilio a deall yn llawn nodweddion poblogaeth a’r cysylltiadau rhyngddynt.

Important information:

Mae mwy o wybodaeth am ein cynlluniau ar gyfer rhyddhau data amlamryweb Cyfrifiad 2021 (opens in a new tab)  ar wefan Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).