Canlyniadau Cyfrifiad 2021 : Cam dau canlyniadau Cyfrifiad 2021

Yng ngham dau, gallwch gyfuno newidynnau lluosog o’r data rydym yn ei gyhoeddi.

Gallwch lawrlwytho setiau data lle mae’r newidynnau eisoes wedi’u dewis ar eich cyfer chi neu’r rhai rydych chi’n eu gwneud eich hun trwy ychwanegu a newid y newidynnau.

Mae’r hyblygrwydd hwn yn golygu y gallwch archwilio a deall yn llawn nodweddion poblogaeth a’r cysylltiadau rhyngddynt.

Important information:

Mae mwy o wybodaeth am ein cynlluniau rhyddhau a chynhyrchion Cyfrifiad 2021 ar dudalen cyfrifiad gwefan SYG.