Cam un canlyniadau Cyfrifiad 2021 - Canlyniadau cyntaf : Trosolwg

Canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021

Dechreuodd cam un pan wnaethom gyhoeddi'r canlyniadau cyntaf ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022. Amcangyfrifon yw’r rhain o nifer y bobl a’r cartrefi yng Nghymru a Lloegr. Maent yn dangos nifer y bobl yn ôl rhyw a grwpiau oedran ar lefel awdurdod lleol, wedi'i dalgrynnu i'r 100 agosaf.

Niferoedd y boblogaeth ar gyfer Cymru a Lloegr ar 21 Mawrth 2021

Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, maint y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru a Lloegr oedd 59,597,300.

Poblogaeth Lloegr oedd 56,489,800.

Poblogaeth Cymru oedd 3,107,500.

Hwn oedd y mwyaf a fu erioed yn y boblogaeth.

Important information:

Dysgwch fwy am ystyr niferoedd y boblogaeth yn yr erthygl ryngweithiol hon, Sut newidiodd y boblogaeth lle rydych chi'n byw (yn Saesneg) ar wefan Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Important information:

Gallwch ddysgu mwy o wybodaeth am ganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar wefan SYG.