Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cam un - Canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021

Dechreuodd cam un pan wnaethom gyhoeddi'r canlyniadau cyntaf ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022. Amcangyfrifon yw’r rhain o nifer y bobl a’r cartrefi yng Nghymru a Lloegr. Maent yn dangos nifer y bobl yn ôl rhyw a grwpiau oedran ar lefel awdurdod lleol, wedi'i dalgrynnu i'r 100 agosaf ac mewn grwpiau oedran o bum mlynedd.

Niferoedd y boblogaeth ar gyfer Cymru a Lloegr ar 21 Mawrth 2021

Ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, maint y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru a Lloegr oedd 59,597,300.

Poblogaeth Lloegr oedd 56,489,800.

Poblogaeth Cymru oedd 3,107,500.

Hwn oedd y mwyaf a fu erioed yn y boblogaeth.

Important information:

Dysgwch fwy am ystyr niferoedd y boblogaeth yn yr erthygl ryngweithiol hon, Sut newidiodd y boblogaeth lle rydych chi'n byw (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Important information:

Gallwch ddysgu mwy o wybodaeth am ganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 (opens in a new tab)  ar wefan SYG.

Important information:

Ar 2 Tachwedd, gwnaethom ryddhau amcangyfrifon heb eu talgrynnu wedi'u diweddaru o'r boblogaeth ar gyfer Cymru a Lloegr. Nid ydym wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac maent yn dangos nifer y bobl yn ôl rhyw ac mewn grwpiau oedran o flwyddyn.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am amcangyfrifon heb eu talgrynnu o'r boblogaeth yng Nghyfrifiad 2021 (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan SYG.