Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Rhaglen ddadansoddi Cyfrifiad 2021

Mae rhaglen ddadansoddi Cyfrifiad 2021 yn cynnwys ymchwil rydym yn bwriadu ei chyhoeddi dros y tair blynedd nesaf gan ddefnyddio data o Gyfrifiad 2021. Bydd y rhaglen yn cynhyrchu ffeithiau a ffigurau am boblogaeth Cymru a Lloegr, yn ogystal ag ystadegau sy'n berthnasol i bolisïau cyhoeddus pwysig. Ein nod yw rhannu'r gwaith dadansoddi diweddaraf fel y gall y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ei ddefnyddio i lywio'r polisïau a'r gwasanaethau y mae pob un ohonom yn eu defnyddio.

Bydd yr erthyglau yn mynd yn fwy cymhleth dros amser, gan gysylltu â data pellach a chymharu ag erthyglau eraill.

Bydd blwyddyn gyntaf rhaglen ddadansoddi Cyfrifiad 2021 yn dechrau yn 2023 a byddwn yn rhyddhau dadansoddiadau mwy penodol ym mlynyddoedd dau a thri.

Gwaith dadansoddi yn ôl pwnc

Mae'r rhaglen yn cynnwys gwaith dadansoddi ar amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys:

 • heneiddio
 • demograffeg
 • addysg
 • cydraddoldeb
 • grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd
 • iechyd, anabledd a gofal di-dâl
 • tai
 • mudo rhyngwladol
 • y farchnad lafur
 • cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd
 • teithio i'r gwaith a gwaith dadansoddi daearyddol arall
 • cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig

Gallwch ddod o hyd i ddyddiadau cyhoeddi'r erthyglau dadansoddol hyn yn y calendr datganiadau (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Important information: