Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Effaith amgylcheddol deunyddiau argraffedig y cyfrifiad

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), roeddem ni am i'n deunyddiau argraffedig ar gyfer Cyfrifiad 2021 fod mor ecogyfeillgar â phosibl.

Gwnaethom leihau effaith amgylcheddol y llythyrau, y taflenni a'r deunyddiau argraffedig eraill y gwnaethom eu hanfon at bobl mewn sawl ffordd.

Papur carbon gytbwys

Gan weithio gyda Loveurope and Partners (LEAP) ac Ymddiriedolaeth Tir y Byd, gwnaethom ddefnyddio papur carbon gytbwys ar gyfer 75% o holl ddeunyddiau Cyfrifiad 2021.

Cafodd yr hyn sy'n cyfateb i 8,079kg o garbon deuocsid ei gydbwyso yn erbyn y papur y gwnaethom ei ddefnyddio. Gwnaeth hyn alluogi Ymddiriedolaeth Tir y Byd i ddiogelu 5,655 metr sgwâr o goedwigoedd trofannol sydd dan fygythiad difrifol.

Papur ardystiedig y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd

Mae'r Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd yn helpu i ofalu am goedwigoedd y byd a chaiff papur ardystiedig y Cyngor ei wneud o ddeunyddiau sy'n bodloni ei ofynion amgylcheddol llym.

Gwnaethom ddefnyddio papur ardystiedig y Cyngor ar gyfer 96% o ddeunyddiau Cyfrifiad 2021.

Inciau ecogyfeillgar

Cafodd yr inciau a ddefnyddiwyd i argraffu 96% o ddeunyddiau Cyfrifiad 2021 eu cynhyrchu o adnoddau adnewyddadwy ac nid ystyrir eu bod yn beryglus.

Ailgylchu holiaduron papur

Rydym ni’n ailgylchu holiaduron papur Cyfrifiad 2021. Mae hyn yn cynnwys holiaduron papur wedi’u cwblhau, y gwnaethom eu sganio a’u trawsgrifio, yn ogystal â rhai holiaduron gwag ychwanegol.

Ar ôl i ni gipio’r holl ddata o’r holiaduron, gan gynnwys delwedd lawn o bob tudalen, gwnaethom eu rhwygo.

Yn gyfan gwbl, rydym wedi rhwygo 3.5 miliwn o holiaduron papur a, thrwy hyn, byddwn wedi ailgylchu dros 433 tunnell o bapur.

Amcangyfrifir bod hyn yn arbed:

  • 7,375 o goed
  • 1,432 llath giwbig o le tirlenwi
  • 128 tunnell o allyriadau carbon
  • 13,805,020 litr o ddŵr