Help gyda'r cyfrifiad

Os nad yw cyfrifiad wedi'i lenwi ar gyfer eich eiddo a bod gennych chi ffurflen bapur, llenwch hi cyn gynted ag y gallwch chi a'i dychwelyd i RHADBOST, Cyfrifiad 2021.

Llenwi'r cyfrifiad

Canllawiau ar sut i lenwi eich cyfrifiad ar bapur, pryd i'w lenwi, a llenwi'r cyfrifiad ar ran rhywun arall.

  Help gyda chwestiynau'r cyfrifiad

  Canllawiau i'ch helpu i ateb cwestiynau'r cyfrifiad, a pham rydym yn eu gofyn.

  Mathau o gartrefi neu lety

  Pwy ddylai lenwi'r cyfrifiad mewn mathau gwahanol o lety, gan gynnwys neuaddau myfyrwyr, cartrefi a rennir ac ail gartrefi.

   Ieithoedd

   Cyngor mewn ieithoedd gwahanol i helpu i gwblhau'r cyfrifiad.