Help gyda’r cyfrifiad

Mae rhywun wedi cysylltu â mi ynglŷn ag Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Beth i'w ddisgwyl os ydych chi wedi cael eich gofyn i gymryd rhan yn Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad.

  Sut i lenwi'r cyfrifiad

  Canllawiau ar sut i lenwi eich cyfrifiad ar bapur, pryd i'w lenwi, a llenwi'r cyfrifiad ar ran rhywun arall.

   Sut i ofyn am holiadur papur

   Beth i'w wneud nawr bod y cyfrifiad ar lein wedi cau ac mae angen i chi ei lenwi ar bapur.

    Ieithoedd a hygyrchedd

    Canllawiau am y cyfrifiad mewn ieithoedd eraill ac mewn fformatau hygyrch.

     Help gyda chwestiynau'r cyfrifiad

     Canllawiau i'ch helpu i ateb cwestiynau'r cyfrifiad, a pham rydym yn eu gofyn.

     Mathau o gartrefi neu lety

     Pwy ddylai lenwi'r cyfrifiad mewn mathau gwahanol o lety, gan gynnwys neuaddau myfyrwyr, cartrefi a rennir ac ail gartrefi.