Help gyda’r cyfrifiad

Dechrau arno

Canllawiau ar sut i lenwi eich cyfrifiad ar lein neu ar bapur, pryd i'w lenwi, a llenwi'r cyfrifiad ar ran rhywun arall.

  Cael cod mynediad neu holiadur papur

  Beth i'w wneud os nad oes gennych chi god mynediad, os hoffech chi ei lenwi ar bapur, neu os bydd angen i chi ateb ar wahân i'ch cartref.

   Ieithoedd a hygyrchedd

   Canllawiau mewn ieithoedd eraill a fformatau hygyrch, gan gynnwys print mawr, fersiynau hawdd eu deall a fideos hygyrch ag Iaith Arwyddion Prydain a sain.

    Chwilio am ganolfan cymorth y cyfrifiad

    Gallwch chi gael help i lenwi eich cyfrifiad ar-lein yn un o'n canolfannau cymorth.

     Help gyda chwestiynau'r cyfrifiad

     Canllawiau i'ch helpu i ateb cwestiynau'r cyfrifiad, a pham rydym yn eu gofyn.

     Mathau o gartrefi neu lety

     Pwy ddylai lenwi'r cyfrifiad mewn mathau gwahanol o lety, gan gynnwys neuaddau myfyrwyr, cartrefi a rennir ac ail gartrefi.