Dechrau arno : Pryd i lenwi'r cyfrifiad

Llenwch y ffurflen cyn gynted â phosibl.

Llenwch y cyfrifiad ar-lein erbyn 3pm dydd Gwener 15 Tachwedd, os gwelwch yn dda.

Neu, os ydych chi’n ei lenwi ar bapur, postiwch eich ffurflen aton ni erbyn dydd Gwener 22 Tachwedd.

Rydyn ni’n ddiolchgar am eich help yn ystod ymarfer y cyfrifiad.