Sut i lenwi'r cyfrifiad : Trosolwg

Diwrnod y Cyfrifiad oedd Dydd Sul 21 Mawrth 2021, ond nid yw'n rhy hwyr i gymryd rhan.

Llenwch y ffurflen cyn gynted â phosibl ond atebwch am eich cartref fel yr oedd ar Ddiwrnod y Cyfrifiad.

Os gwnaethoch chi lenwi eich cyfrifiad yn gynnar a bod nifer y bobl yn eich cartref wedi newid, cysylltwch â ni.

Dylai'r ffurflen gymryd tua 10 munud ar gyfer y Cwestiynau am y cartref a 10 munud y person i'w llenwi.

Important information:

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, gallwch chi lenwi'r ffurflen yn Gymraeg neu Saesneg.