Llenwi'r cyfrifiad : Trosolwg

Diwrnod y Cyfrifiad oedd Dydd Sul 21 Mawrth 2021.

Wrth lenwi'r ffurflen, dylech chi ateb y cwestiynau am eich cartref fel yr oedd ar Ddiwrnod y Cyfrifiad.

Dylai'r ffurflen gymryd tua 10 munud ar gyfer y Cwestiynau am y cartref a 10 munud y person i'w llenwi.

Important information:

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, gallwch chi lenwi'r ffurflen yn Gymraeg neu Saesneg.