Dechrau arno : Trosolwg

Dylai bob cartref lenwi'r cyfrifiad dydd Sul 21 Mawrth 2021 neu cyn gynted â phosibl ar ôl hynny. Os ydych chi wedi ateb cyn 21 Mawrth a bod pethau wedi newid, cysylltwch â ni.

Beth os ydw i i ffwrdd o'r cartref neu dramor ar Ddiwrnod y Cyfrifiad?

Os ydych chi i ffwrdd o'r Deyrnas Unedig ar y dyddiad yma, am lai na 12 mis, dylech chi dal gael eich cyfrif yn y cyfrifiad. Dylech chi gael eich cynnwys ar y ffurflen yn eich cyfeiriad parhaol neu gyfeiriad y teulu.

Os oes rhywun yn aros neu'n byw yn eich cartref ac yn llenwi ffurflen y cartref, dylai'r person eich rhoi chi ar y ffurflen.

Os nad oes neb gartref, llenwch y ffurflen yn syth ar ôl cyrraedd yn ôl. Gallwch chi hefyd ddefnyddio eich cod mynediad i lenwi ffurflen ar-lein tra byddwch chi i ffwrdd.

Nid oes gen i fy nghod mynediad

Os oes gennych chi rif ffôn symudol yn y Deyrnas Unedig, gallwch chi ofyn am god mynediad newydd ar gyfer eich cyfeiriad. Byddwn ni'n anfon eich cod mynediad atoch chi mewn neges destun.

Os nad oes gennych chi rif ffôn symudol yn y Deyrnas Unedig, gallwch chi gysylltu â ni am gyngor.

Dylai'r ffurflen gymryd tua 10 munud ar gyfer y Cwestiynau am y cartref a 10 munud y person i'w llenwi.

Gallwch chi:

Important information:

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, gallwch chi lenwi'r ffurflen yn Gymraeg neu Saesneg.