Dechrau arno : Dechrau eich cyfrifiad ar-lein

Defnyddiwch eich cod mynediad i agor ffurflen y cyfrifiad ar-lein.

Important information:

Mae'n bwysig cadw eich cod mynediad yn saff i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

Dechrau'r cyfrifiad

Does dim angen i chi lenwi'r ffurflen i gyd ar un tro. Gallwch chi gadw eich lle ar unrhyw adeg drwy glicio "cadw ac allgofnodi". Peidiwch ag anghofio clicio "cyflwyno" pan fyddwch chi wedi gorffen.

Os byddwch chi'n colli eich cod mynediad, gallwch chi ofyn am god newydd i lenwi eich ffurflen ar-lein. Os ydych chi wedi dechrau eich ffurflen yn barod ac yn poeni bod rhywun arall yn gallu defnyddio eich cod mynediad sydd ar goll, cysylltwch â ni.

Important information:

Os byddwch chi'n colli eich cod mynediad, bydd angen i chi ddechrau eich ffurflen eto â chod newydd. Fyddwch chi ddim yn gallu gweld unrhyw atebion roeddech chi wedi eu rhoi gan ddefnyddio eich cod gwreiddiol.

Help i fynd ar-lein

Os bydd angen i chi gael help i fynd ar-lein, gallwch chi fynd i un o Ganolfannau Cymorth Ar-lein y Cyfrifiad.

Gallwch chi hefyd ofyn am help gan rywun rydych chi’n ymddiried ynddo eich helpu chi, er enghraifft, aelod o'ch teulu neu ffrind.

Os hoffech chi lenwi'r cyfrifiad ar bapur, gallwch chi ofyn am ffurflen bapur.

Pa ddyfeisiau ga' i eu defnyddio?

Gallwch chi ddefnyddio unrhyw ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur i lenwi'r ffurflen ar-lein. Gallwch chi ddechrau'r ffurflen ar un ddyfais a'i gorffen ar ddyfais arall ond bydd angen i chi ddefnyddio'r un cod.

Ga' i lenwi'r ffurflen ar gyfrifiadur cyhoeddus?

Cewch. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diogelu eich cod mynediad i gadw eich gwybodaeth yn saff.

  • Dylech chi drin eich cod mynediad fel petai'n gyfrinair.
  • Cofiwch glicio "cadw ac allgofnodi" os nad ydych chi wedi gorffen y ffurflen, neu pwyswch "cyflwyno" os ydych chi wedi gorffen.
  • Peidiwch â gadael unrhyw beth ar ôl sydd â manylion eich cod mynediad arno.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i wedi gorffen fy ffurflen?

Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi gorffen pob adran yn gywir cyn i chi gyflwyno'r ffurflen.

Fyddwch chi ddim yn gallu newid neu gweld eich gwybodaeth ar ôl i chi glicio "cyflwyno".

Os ydych chi wedi cael ffurflen bapur a rydych chi wedi llenwi eich ffurflen y cyfrifiad ar-lein, dylech chi ailgylchu'r ffurflen. Cofiwch ddinistrio'r dudalen flaen sydd â manylion personol arni yn gyntaf.

Rydw i wedi cael mwy nag un cod. Pa un ddylwn i ei ddefnyddio?

Pa bynnag god rydych chi'n ei ddefnyddio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ddefnyddio'r un cod pan fyddwch chi'n dod yn ôl at ffurflen ar-lein rydych chi wedi ei dechrau'n barod. Bydd angen i chi ddinistrio unrhyw rai dydych chi ddim yn eu defnyddio.

Os ydych chi wedi cael llythyr sydd â chyfeiriad gwahanol i'ch un chi, rhowch y llythyr mewn blwch post er mwyn iddo gyrraedd y cyfeiriad cywir.