Helpu rhywun sydd wedi gofyn am help

Gallwch chi lenwi'r cyfrifiad ar ran rhywun sydd wedi gofyn am help. Bydd gan y person rydych chi'n ei helpu lythyr neu ffurflen bapur. Mae'r rhain yn cynnwys cod mynediad, felly gallwch chi lenwi'r ffurflen ar-lein hyd yn oed os mai ffurflen bapur sydd ganddo.

Beth ddylwn i ei wneud?

Os yw'n bosibl, darllenwch y cwestiynau'n uchel i'r person a llenwch y ffurflen â'i atebion. Gwnewch yn siŵr bod digon o amser gennych chi.

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n darllen yr atebion yn ôl i'r person, fel y gall wneud yn siŵr bod yr atebion rydych chi wedi eu rhoi yn gywir.

Llenwi ffurflen y cartref

Os oes rhywun wedi gofyn i chi ei helpu i lenwi ffurflen y cartref i gyd, bydd angen i chi restru pawb sydd yn byw yn y cartref yma fel arfer, ac ateb cwestiynau am bob un ohonyn nhw. Edrychwch ar fwy o gyngor am bwy ddylech chi eu cynnwys ar y ffurflen.

Dylech chi ddarllen y ffurflen gyfan yn ôl i'r person rydych chi'n ei helpu, gan gynnwys yr atebion ar gyfer aelodau eraill y cartref.

Gallwch chi lawrlwytho neu ofyn am wybodaeth mewn fformatau eraill ar gyfer y person. Mae'r rhain yn cynnwys Braille, Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a fformat hawdd ei ddeall.

Os ydych chi'n helpu rhywun i lenwi ffurflen bapur, gallech chi hefyd lawrlwytho llyfryn canllaw wedi ei gyfieithu i un o 49 o ieithoedd.

Rydw i'n gweithio yn y sefydliad lle mae'r person yma'n byw

Os oes person yn eich sefydliad wedi gofyn am help, gallech chi:

  • helpu'r person i lenwi ei ffurflen, os oes digon o amser gennych chi
  • gofyn i ffrind neu berthynas helpu
  • helpu'r person i'n ffonio ni a gallwn ni wneud apwyntiad i'w helpu dros y ffôn

Edrychwch ar fwy o gyngor i bobl sy'n rheoli sefydliadau sydd â phreswylwyr.

Sut i orffen a chyflwyno ffurflen bapur

Os yw'n bosibl, gofynnwch i'r person rydych chi'n ei helpu lofnodi neu wneud marc yn y blwch datganiad ar flaen y ffurflen. Os nad yw hynny'n bosibl, gallwch chi lofnodi ar ei ran.

Os na all y person fynd at flwch post, gallwch chi bostio'r ffurflen wedi ei llenwi ar ei ran.