Helpu rhywun sydd heb y gallu i lenwi'r ffurflen drosto ei hun : Trosolwg

Dyma gyngor i bobl sy'n ystyried llenwi ffurflen y cyfrifiad ar ran rhywun sydd heb y gallu i wneud hynny drosto ei hun.

Mae hyn yn cynnwys gofalwyr, ffrindiau a theulu, pobl ag atwrneiaeth arhosol, a rheolwyr a staff mewn sefydliadau cymunedol.