Helpu rhywun sydd heb y gallu i lenwi'r ffurflen drosto ei hun : Sut alla' i benderfynu sut i ateb?

Efallai y bydd rhaid i chi ateb y cwestiynau ar ran rhywun sy'n methu deall y cwestiynau neu gyfleu ei atebion.

Rydyn ni'n gwybod y gall hyn fod yn anodd. Efallai y bydd y cyfarwyddiadau canlynol o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 ynglŷn â beth sydd er budd pennaf person yn ddefnyddiol i chi.

Important information:

Rhaid i chi ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol, gan gynnwys:

(a) dymuniadau a theimladau'r person yn y gorffennol a'r presennol...

(b) y credoau a'r gwerthoedd a fyddai wedi dylanwadu ar benderfyniad yr unigolyn, pe bai ganddo alluedd

- Deddf Galluedd Meddyliol 2005, adran 4 (aralleiriad o'r ddeddf)

Rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n dewis yr ateb rydych chi'n meddwl y byddai'r person yn ei ddewis, yn seiliedig ar bopeth rydych chi'n ei wybod amdano.

Mae rhai cwestiynau wedi eu nodi'n glir yn rhai gwirfoddol. Gallwch chi adael y rhain yn wag.

Os oes angen mwy o gyngor arnoch chi, cysylltwch â ni.