Ieithoedd a hygyrchedd : Fformatau eraill

Gallwch chi lawrlwytho neu ofyn am ganllawiau sy'n cynnwys gwybodaeth am ymarfer y cyfrifiad ac, mewn rhai achosion, cyfieithiad o gwestiynau'r cyfrifiad.

Braille

Cysylltwch â ni i ofyn am fersiwn Braille

Print mawr

Ar gael yn Gymraeg.

Mae lle i roi hyd at 2 person yn y cartref ar y holiadur print mawr. Os oes angen i chi roi mwy o bobl ar y holiadur, rhowch wybod i ni. Wedyn, byddwn ni’n anfon y ffurflenni perthnasol atoch chi felly gallwch chi roi pawb sydd yn eich cartref ar y ffurflen.

Cysylltwch â ni i gael holiadur print mawr

Holiadur ymarfer y cyfrifiad

Fideos Iaith Arwyddion Prydain

Mae arweiniad ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain, gan gynnwys sain ac is-deitlau ar y fideo yma.

Cyngor i Gymru - Cymraeg

Cyngor i Gymru - Saesneg