Cyflogaeth : Beth yw enw’r sefydliad neu'r busnes rydych chi'n gweithio iddo?