Perthynas aelodau o'r cartref â’i gilydd : Disgrifiwch y berthynas rhwng yr ymatebydd ac aelodau eraill o'r cartref