Pobl sy'n byw yma : Pwy arall sy'n byw yn y cyfeiriad hwn?