Manylion personol : Pwy oedd eich partner sifil cofrestredig?