Manylion personol : Ym mha wlad y cawsoch chi eich geni?