Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Tiếng Việt giúp đỡ và hỗ trợ : Trosolwg

Điều tra dân số là gì?

Điều tra dân số là cuộc điều tra định kỳ 10 năm một lần và cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về tất cả mọi người và hộ gia đình tại nước Anh và xứ Wales. Điều tra dân số kế tiếp tiến hành Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021.

Thông tin thu thập được từ cuộc tổng điều tra giúp lập kế hoạch và tài trợ cho các dịch vụ công ở các khu vực địa phương, bao gồm cả dịch vụ ngôn ngữ. Ví dụ, NHS có thể cần cung cấp dịch vụ dịch thuật và phiên dịch ở một khu vực cụ thể nào đó.

Ở nước Anh và xứ Wales, Office for National Statistics (Văn Phòng Thống Kê Quốc Gia) (ONS) điều hành cuộc điều tra dân số.

Ai phải hoàn thành điều tra dân số

Điều tra dân số hỏi các câu hỏi về bạn và hộ gia đình của bạn, và điều quan trọng là mọi người ở Anh và xứ Wales tham gia.

Warning:

Bạn phải hoàn thành điều tra dân số theo luật

Nếu quí vị không điền phiếu, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, quí vị có thể bị phạt lên đến £1000. Một số câu hỏi đề rõ là không bắt buộc. Sẽ không vi phạm nếu bạn không trả lời những câu hỏi này.

Important information:

Thông tin các nhân của bạn được bảo vệ bằng luật pháp và sẽ được giữ bảo mật

Sống ở Vương quốc Anh dưới ba tháng

Bạn không phải chịu trách nhiệm điền vào phiếu điều dân số nếu bạn sống ở Vương quốc Anh dưới ba tháng. Người chủ nhà có thể hỏi bạn một số câu hỏi để họ điền vào phiếu điều tra dân số về những người sống trong hộ gia đình.

Khi nào là lúc để điền phiếu điều tra dân số của bạn

Tất cả cá hộ gia đình nên điền điều tra dân số vào ngày Chủ Nhật 21 tháng 3 năm 2021 hoặc ngay sau đó sớm nhất có thể.

Tình hình của bạn có thể đã thay đổi do đại dịch Corona. Hãy trả lời tất cả các câu hỏi dựa trên tình hình của bạn hiện nay.