پښتو کومک او ملاتړ : سرشمېرنه آن لاين ډکول

آن لاين د سرشمېرنې پيلولو لپاره به تاسو يو ايکسس کوډ ته اړتيا لرئ چې تاسو د په درلېږلي ليک کې چاپ شوی وي۔ ستاسو د 16 ټکو ايکسس کوډ به د الفبا او شمېرو نه جوړ وي۔

د سرشمېرنې د ليک يوه بيلګه چې ښايي چې ايکسس (د ننوتلو) کود د ليک په مينځ کې دی
Warning:

خپل ايکسس کوډ خوندي وساتئ۔ هر ځل چې خپل آن لاين سرشمېرنې ته ننوتل غواړئ نو د دې ايکسس کوډ اړتيا به لرئ۔

Important information:

تاسو بايد خپله سرشمېرنه په انګليسي کې ډکه کړئ. او که ويلز کې اوسئ نو په ويلش کې يې هم ډکولای شئ۔

کوم بل څوک هم ستاسو لپاره ستاسو سرشمېرنه ډکولای شي او يا يې په ډکولو کې درسره کومک کولای شي که تاسو يې پخپله نه شئ کولای۔

که تاسو يې د ترجمې لپاره آن لاين آلې استعمالوئ نو په ياد ولرئ چې د سرشمېرنې د سوالونو ترجمه ښايي صحيح نه وي شوې۔

سرشمېرنه آن لاين ډکولو لپاره تيار ياست؟

Dechrau'r cyfrifiad

که تاسو کومک ته اړتيا لرئ

نو تاسو زموږ د ژبې مرستليکې 2021 587 0800 ته مفت زنګ وهلای شئ چې نوی ايکسس کوډ راوغواړئ او يا به پښتو کې نوره مرسته ترلاسه کړئ۔