Rydw i'n byw mewn lloches

Rhywle lle mae pobl agored i niwed yn cael eu hamddiffyn rhag perygl neu galedi yw lloches. Mae cyfeiriad y lloches yn wybodaeth sensitif.

Important information:

Nid yw'r cyfrifiad yn enwi llochesi, ac ni fyddwn ni'n gofyn i chi nodi mai lloches yw'r cyfeiriad yma pan fyddwch chi'n llenwi'r ffurflen.

Pam ydych chi'n cysylltu â'r cyfeiriad yma?

Rydyn ni'n cysylltu â phob cyfeiriad cartref yng Nghymru a Lloegr. Mae lloches yn cael ei thrin fel unrhyw gartref arall. Nid ydyn ni'n nodi mai llochesi yw cyfeiriadau penodol nac yn cadw manylion am eu preswylwyr.

Ddylai lloches lenwi ffurflen?

Dylai pob cartref gael ei gyfrif yn y cyfrifiad, a dylai pob person sy'n aros yma gael ei gyfrif hefyd.

Dylech chi, neu rywun yn y lloches, lenwi ffurflen ar gyfer y cartref. Gallai aelodau'r lloches:

  • lenwi un ffurflen y cartref gan gynnwys cwestiynau i unigolion am aelodau'r cartref, neu
  • lenwi ffurflen y cartref yn ogystal â ffurflenni i unigolion er mwyn i adael aelodau'r cartref allu cadw eu gwybodaeth yn breifat rhag aelodau eraill

Os na fyddwn ni'n cael ffurflen wedi ei llenwi ar gyfer y cartref yma, bydd staff y cyfrifiad yn galw heibio i weld a allan nhw eich helpu. Dylech chi, neu rywun yn y lloches, ddychwelyd ffurflen wedi ei llenwi cyn gynted â phosibl i wneud yn siŵr na fydd hyn yn digwydd.

Bydd y wybodaeth rydych chi'n ei rhoi ar eich ffurflen yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Nid ydyn ni'n cyhoeddi unrhyw wybodaeth a fyddai'n golygu y gallech chi gael eich adnabod.

Mwy o wybodaeth am ddiogelwch a chyfrinachedd