Rydw i'n rhan o gynllun amddiffyn tystion

Pam ydych chi'n cysylltu â'r cyfeiriad yma?

Nid oes gan y cyfrifiad gofnod o gyfeiriadau sensitif, felly rydyn ni'n trin pob cartref yr un peth.

Ddylwn i lenwi'r cyfrifiad?

Dylai pawb gael eu cyfrif yn y cyfrifiad. Os ydych chi'n rhan o gynllun amddiffyn tystion, gallwch chi ddefnyddio unrhyw enw a manylion newydd rydych chi wedi eu cael wrth lenwi eich ffurflen.

Bydd y wybodaeth rydych chi'n ei rhoi ar eich ffurflen yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Nid ydyn ni'n cyhoeddi unrhyw wybodaeth a fyddai'n golygu y gallech chi gael eich adnabod.

Os na fyddwn ni'n cael ffurflen wedi ei llenwi ar gyfer y cyfeiriad yma, bydd staff y cyfrifiad yn galw heibio i weld a allan nhw eich helpu. Dylech chi ddychwelyd ffurflen wedi ei llenwi cyn gynted â phosibl i wneud yn siŵr na fydd hyn yn digwydd.

Mwy o wybodaeth am ddiogelwch a chyfrinachedd