Pobl sydd ddim yn byw mewn cyfeiriad sefydlog

Cyngor i bobl ddigartref

Cysgu allan, mynd o soffa i soffa, aros mewn lloches neu hostel, neu gyfuniad o'r rhain.

    Llety dros dro i weithwyr

    Er enghraifft, gweithwyr fferm sy'n byw mewn llety dros dro.

      Ffair, syrcas, neu sioe deithiol

      Pobl sy'n teithio o gwmpas y Deyrnas Unedig fel grŵp i roi adloniant.