Cyngor i bobl ddigartref

Mae'r cyfrifiad yn cyfrif pawb yng Nghymru a Lloegr, ac mae'n hanfodol eich bod chi'n cymryd rhan. Mae llenwi ffurflen yn helpu eich awdurdod lleol i ddeall anghenion pobl yn eich ardal yn well.

Yng Nghymru, bydd opsiwn i chi i lenwi'r cyfrifiad yn Gymraeg neu'n Saesneg. Llenwch un ffurflen yn unig.

Mae 4 opsiwn i gymryd rhan:

1. Mewn hostel neu loches lle rydych chi'n aros yn rheolaidd

Os ydych chi'n aros mewn hostel neu loches benodol yn rheolaidd, dylai'r rheolwr allu rhoi pecyn i breswylwyr i chi. Gall rheolwr y lloches ofyn am ffurflen bapur ar eich rhan.

2. Mewn unrhyw hostel neu loches sy'n cymryd rhan ar benwythnos y cyfrifiad

Os oeddech chi'n aros neu'n ymweld â hostel, lloches nos neu ganolfan ddydd sy'n cymryd rhan, neu'n ymweld â lle o'r fath, rhwng dydd Sadwrn 20 Mawrth a dydd Llun 22 Mawrth 2021, dylai'r rheolwr allu rhoi ffurflen bapur i chi. Bydd cod mynediad ar y ffurflen, felly gallwch chi lenwi'r ffurflen ar-lein os hoffech chi.

3. Aros dros nos yng nghartref rhywun ar Ddiwrnod y Cyfrifiad

Os roeddech chi'n aros yng nghartref rhywun nos Sul 21 Mawrth 2021, dylai deiliad y cartref eich cynnwys fel aelod o'r cartref. Efallai y bydd deiliad y cartref yn gofyn cwestiynau i chi fel y gall roi eich atebion ar y ffurflen.

Gallwch chi ateb ar wahân i'r bobl yn y cartref yma os hoffech chi. Gall deiliad y cartref ofyn am god mynediad unigol neu ffurflen bapur i chi wrth lenwi Holiadur y Cartref ar-lein.

4. Ffonio'r canolfan gyswllt

Ffoniwch ein canolfan gyswllt a dewiswch opsiwn 4 "Os nad ydych chi'n byw mewn lleoliad parhaol". Pan fyddwch chi'n siarad â chynghorydd, dywedwch wrtho eich bod chi'n ddigartref ar hyn o bryd.

Important information:

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi. Gall staff yn yr hostel neu loches eich helpu chi hefyd.

Os nad oes neb i helpu, cysylltwch â ni.