Rydw i'n byw mewn llety i nyrsys

Nid yw preswylwyr sy'n byw mewn llety i nyrsys yn cael eu cyfrif yn y cyfrifiad fel preswylwyr mewn sefydliadau cymunedol eraill, fel ysbytai.

Os ydych chi'n byw mewn llety sydd ar gael i nyrsys yn unig, rydyn ni'n ystyried eich bod chi'n byw mewn cartref. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os mai chi yw'r unig berson sy'n byw yn eich uned.

Os yw rheolwr llety wedi rhoi ffurflen o'r enw Holiadur i Unigolion i chi, dylech chi gadarnhau gyda'r rheolwr bod hynny'n gywir.