Oes rhaid i mi wneud y cyfrifiad? : Trosolwg

Mae'n rhaid i bawb yng Nghymru a Lloegr lenwi ffurflen y cyfrifiad neu gael eu rhoi ar y ffurflen yn y man lle maen nhw'n byw neu'n aros.

Mae peidio â gwneud y cyfrifiad yn drosedd

Gallwch chi gael eich erlyn os na fyddwch chi'n llenwi ffurflen y cyfrifiad.