Sefydliadau Cymunedol : Trosolwg

Dyma gyngor i reolwyr a goruchwylwyr llety lle mae pobl yn byw neu’n aros. Rydyn ni’n galw lleoedd fel hyn yn sefydliadau cymunedol.

Dyma enghreifftiau o sefydliadau cymunedol:

  • ysbyty, hosbis, uned famolaeth, cartref gofal
  • gwesty, tŷ llety a gwely a brecwast gyda llety preswyl i 7 neu fwy o bobl
  • ysgol breswyl, neuadd breswyl prifysgol
  • carchar neu sefydliad diogel arall
  • llety i weithwyr
Pwy ddylwn i ei roi fel preswylydd

Os ydy person wedi treulio 6 mis neu fwy yn y sefydliad cymunedol neu'n disgwyl gwneud hynny, yna eu cartref arferol ydy'r sefydliad cymunedol hwnnw. Mae enghreifftiau o sefydliadau cymunedol yn cynnwys cartref gofal, ysbyty neu hostel. Os ydy'r person yn aros am lai na 6 mis, ei gartref arferol fydd ei gyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig. Felly, dylai’r person yma gael ei roi fel ymwelydd yn y sefydliad cymunedol.

Dylai unrhyw breswylydd o'r Deyrnas Unedig sy'n aros dros nos ar 13 Hydref 2019 yn y sefydliad cymunedol ac sydd heb gyfeiriad arferol arall yn y Deyrnas Unedig gael ei roi fel preswylydd arferol. Does dim ots pa mor hir y maen nhw wedi aros neu'n bwriadu aros yno.

Dylai person sy’n dod o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sy'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy ac sydd heb gyfeiriad arall yn y Deyrnas Unedig, gael eu rhoi fel preswylydd arferol yn y sefydliad cymunedol. Os ydy'r person yn bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 mis, dylech chi ei gyfri fel ymwelydd yn y sefydliad cymunedol.