30. Oes gennych chi gymhwyster ar lefel gradd neu uwch?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned drwy alluogi llywodraeth leol a llywodraeth ganolog i ddatblygu cynlluniau a pholisïau addysg. Bydd eich atebion hefyd yn eu helpu nhw i ddarparu rhaglenni dysgu a sgiliau newydd yn eich ardal chi.

Bydd eich gwybodaeth yn helpu i ddangos lefelau gwahanol o gymwysterau academaidd a galwedigaethol yn eich ardal a ledled Cymru a Lloegr. Bydd hefyd yn helpu i ddarganfod sut mae'r lefelau yma'n penderfynu yw pobl yn mynd i'r brifysgol neu'n cael gwaith.

Gall eich atebion hefyd helpu i fesur symudedd cymdeithasol a chydraddoldeb yng Nghymru a Lloegr.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1961.

Rhowch y cymwysterau rydych chi wedi eu cwblhau a'u pasio ar y ffurflen, a'r rhai rydych chi wedi cael eich canlyniadau ar eu cyfer.

Dewiswch "Ydw" os ydych chi wedi cwblhau cymhwyster ar lefel gradd. Gallai hyn gynnwys gradd baglor neu NVQ ar lefel 4 neu uwch.

Mae'r cymwysterau yma fel arfer yn berthnasol i bobl 18 oed neu hŷn. Cofiwch gynnwys eich cymwysterau lefel gradd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig a'ch cymwysterau ôl-radd.

Enghreifftiau o gymwysterau
 • Gradd baglor, er enghraifft BA, BSc, BEng
 • Tystysgrif addysg uwch
 • Prentisiaeth gradd
 • Diploma addysg uwch
 • Doethuriaeth, er enghraifft Doethur mewn Athroniaeth – PhD, DPhil
 • Gradd sylfaen
 • Tystysgrif neu ddiploma graddedig
 • Prentisiaeth uwch
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Diploma Cenedlaethol Uwch (HND)
 • Gradd Meistr - MA, MSc, MEng, MPhil
 • Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) lefel 4 neu uwch
 • Tystysgrif neu ddiploma i raddedigion - Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)
 • Cymwysteriau Proffesiynol, er enghraifft Siarteriaeth
 • Cymhwyster Galwedigaethol yr Alban (SVQ) lefel 4 neu uwch

Os nad yw eich cymhwysterau ar y rhestr, neu os nad ydych chi'n siŵr beth yw'r cymhwyster cyfatebol yn y Deyrnas Unedig, atebwch orau y gallwch chi.

Os nad ydych chi wedi ennill cymhwyster ar lefel gradd, dewiswch "Nac ydw" a symudwch i'r cwestiwn nesaf lle bydd mwy o gwestiynau am eich cymwysterau.

Peidiwch ag anfon tystiolaeth

Does dim angen i chi anfon tystysgrifau ar gyfer eich cymwysterau aton ni.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.