11. Os na chawsoch eich geni yn y Deyrnas Unedig (y DU), pryd ddaethoch chi i fyw yma ddiwethaf?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i ddeall faint o bobl sy'n symud i'r Deyrnas Unedig am gyfnod byr neu am gyfnod hir. Bydd awdurdodau lleol yn gallu defnyddio'r wybodaeth i wneud yn siŵr eu bod nhw'n darparu'r gwasanaethau cywir i'ch cymuned.

Gall yr amser y mae pobl wedi ei dreulio yn byw yn y Deyrnas Unedig effeithio ar y ffordd maen nhw'n byw yn eu cymuned. Mae hyn yn cynnwys sut mae aelodau o'r gymuned yn rhyngweithio â'i gilydd. Bydd eich awdurdod lleol yn gallu defnyddio'r wybodaeth i asesu anghenion mewnfudwyr sy'n byw yn eich ardal. Mae anghenion fel gwasanaethau, swyddi neu hyfforddiant yn gallu newid yn ôl pa mor hir mae'r person wedi byw yn y wlad.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn yn y cyfrifiad am y tro cyntaf yn 1971, ond bryd hynny dim ond y flwyddyn y gwnaethon nhw gyrraedd roedd gofyn i ymatebwyr ei rhoi.

Rhowch y mis a'r flwyddyn y daethoch chi i fyw yn y Deyrnas Unedig ddiwethaf.

Peidiwch â defnyddio'r dyddiad y daethoch chi yn ôl i'r Deyrnas Unedig ar ôl gwyliau neu ymweliad byr y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Os nad ydych chi'n gallu cofio neu os nad ydych chi'n gwybod yr union fis a blwyddyn y daethoch chi i'r Deyrnas Unedig, atebwch orau y gallwch chi.

Beth yw'r Deyrnas Unedig?

Teitl llawn y wlad yw Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.

Mae Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

Nid yw Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw yn rhan o'r Deyrnas Unedig.