H9. Sawl ystafell wely sydd at ddefnydd aelodau'r cartref hwn yn unig?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi eich awdurdod lleol i fesur prinder tai neu lefelau gorlenwi yn eich ardal a mynd i'r afael â'r problemau hynny.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 2011.

Rhowch unrhyw ystafell:

  • sydd wedi ei hadeiladu fel ystafell wely
  • sydd wedi ei haddasu i'w defnyddio fel ystafell wely, neu
  • lle mae'r defnydd wedi ei newid yn barhaol i ystafell wely

Fflat un ystafell a fflat stiwdio

Dylech chi gyfrif y rhain fel bod ganddyn nhw un ystafell wely.

Help gyda pha ystafelloedd i'w cynnwys

Dylech chi gynnwys ystafell:

  • os oedd hi'n ystafell wely i ddechrau ac mae hi'n dal i fod yn ystafell wely
  • os oedd hi'n ystafell wely ond mae hi'n cael ei defnyddio fel rhywbeth arall erbyn hyn, er enghraifft, swyddfa neu gwtsh
  • os oedd hi'n ystafell â phibellau dŵr i ddechrau, fel ystafell ymolchi neu gegin, cyn iddi gael ei newid yn ystafell wely
  • os nad oedd hi'n ystafell wely i ddechrau ond mae hi’n cael ei defnyddio fel ystafell wely erbyn hyn, er enghraifft, atig neu garej sydd wedi cael ei addasu

Peidiwch â'i chynnwys:

  • os mai ystafell wely oedd hi i ddechrau ond ystafell ymolchi, ystafell wlyb neu gegin yw hi erbyn hyn
  • os mai ystafell fwyta, ystafell haul neu ystafell fyw yw hi, ond mae pobl hefyd yn cysgu ynddi ar hyn o bryd

Ddim yn siŵr sut i ateb?

Os nad ydych chi'n siŵr sut i ateb, dychmygwch eich bod yn gwerthu eich tŷ: faint o ystafelloedd gwely fyddech chi'n eu hysbysebu?