21. Sut mae eich iechyd yn gyffredinol?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi eich awdurdod lleol i ddeall anghenion iechyd y bobl yn eich ardal. Er enghraifft, os bydd rhywun yn teimlo bod ei iechyd yn wael, efallai y bydd angen mwy o gefnogaeth gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn y dyfodol. Gall eich awdurdod lleol ddefnyddio'r wybodaeth yma i helpu i benderfynu pa wasanaethau ac adnoddau sydd eu hangen ar bobl yn eich cymuned.

Gall y wybodaeth yma helpu i ddatblygu a monitro polisïau sy'n effeithio ar y ffordd mae cyrff cyhoeddus yn darparu gofal iechyd ac yn anelu at leihau anghydraddoldeb iechyd. Bydd yn helpu cyrff cyhoeddus i weithio tuag at wella iechyd cyffredinol y bobl yn eich ardal chi a gweddill y Deyrnas Unedig.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 2001.

Dylech chi ddewis yr ateb sy'n disgrifio orau eich iechyd yn gyffredinol.

Gallwch chi ystyried unrhyw agwedd ar eich iechyd sy'n berthnasol yn eich barn chi.

Os yw eich iechyd yn newid yn aml, dylech chi ddewis yr ateb sy'n disgrifio eich iechyd y rhan fwyaf o'r amser.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu byddai'r unigolyn yn ei ddewis.