10. Ym mha wlad y cawsoch chi eich geni?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddeall mwy am anghenion y bobl sy'n byw yn eich ardal. Bydd y wybodaeth yn helpu eich awdurdod lleol i gynllunio gwasanaethau, creu polisïau a rhannu adnoddau yn eich ardal. Bydd yn eu galluogi nhw i ragfynegi anghenion y bobl sy'n byw yn eich ardal yn y dyfodol.

Byddwn ni hefyd yn defnyddio'r wybodaeth yma gyda'ch atebion i'r cwestiynau am grŵp ethnig a chrefydd i ddeall mwy am y cefndiroedd diwylliannol yn eich ardal.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1841.

Mae'r cwestiwn yma'n gofyn am leoliad, nid eich hunaniaeth genedlaethol

Efallai na fydd y wlad lle cawsoch chi eich geni yn gysylltiedig â'ch hunaniaeth genedlaethol. Er enghraifft, byddai rhywun a gafodd ei eni yn yr Almaen lle roedd ei deulu'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog yn ateb "Yr Almaen" ar gyfer y cwestiwn yma, ond efallai'n ateb "Prydeinig" yn y cwestiwn am hunaniaeth genedlaethol.

Eich gwlad ddim ar y rhestr?

Os nad yw'r wlad ar y rhestr, dewiswch "Rhywle arall" a rhowch enw'r wlad lle cawsoch chi eich geni.

Enw'r wlad wedi newid?

Dewiswch "Rhywle arall" a rhowch enw presennol y wlad. Os nad ydych chi'n gwybod enw'r wlad, rhowch yr hen enw.

Ddim yn gwybod enw'r wlad lle cawsoch chi eich geni?

Os ydych chi'n gwybod enw'r ardal, er enghraifft, Borneo neu Sahel, rhowch enw'r ardal yn y lle gwag.

Os nad ydych chi'n siŵr, rhowch enw'r cyfandir, er enghraifft Asia neu Affrica, neu atebwch orau y gallwch chi.

Important information:

Dim digon o le? Rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag

Efallai ei bod hi'n bosibl byrhau enw'r wlad. Er enghraifft, os cawsoch chi eich geni yn Unol Daleithiau America, gallwch chi roi "UDA" neu "America".