Awdurdodau lleol : Trosolwg

Helpu'r cyfrifiad i lwyddo yn eich ardal

Fel y gall ystadegau'r cyfrifiad fod yn hanfodol i chi, mae eich cymorth yn hanfodol i ni. Mae angen eich help chi arnom ni i godi ymwybyddiaeth o'r cyfrifiad yn eich ardal ac annog pobl i lenwi holiaduron y cyfrifiad.

Drwy gydweithio, gallwn ni sicrhau bod Cyfrifiad 2021 yn cael ymateb gwych ac yn cynrychioli pawb.