Grwpiau cymunedol : Lledaenu'r neges cyn y cyfrifiad

Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi hyrwyddo'r cyfrifiad os ydych chi'n gweithio gyda'ch cymuned.

Gallech chi wneud y canlynol:

  • dechrau siarad am y cyfrifiad gyda'ch ffrindiau a'ch teulu
  • dweud wrth bobl yn eich cymuned am y cyfrifiad, ei fanteision a'i bwysigrwydd
  • codi ymwybyddiaeth o'r cyfrifiad mewn sefydliadau cymunedol ac unrhyw fannau lle yr aiff pobl am gyngor
  • hyrwyddo'r cyfrifiad mewn pethau fel cylchlythyrau cymunedol, cyfarfodydd a grwpiau cyfryngau cymdeithasol
  • trefnu bod gwybodaeth yn cael ei hychwanegu at wefan gymunedol
  • cynnig y defnydd o ardaloedd cymunedol ar gyfer digwyddiadau'r cyfrifiad
  • rhoi cyflwyniad i aelodau o'ch cymuned

Os bydd angen help arnoch chi i hyrwyddo'r cyfrifiad, ewch i'n tudalen Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho. Yma, byddwn ni'n darparu adnoddau y gallwch chi eu defnyddio yn eich cymuned. Bydd amrywiaeth o ddeunyddiau o daflenni a phosteri i gynnwys ar gyfer cylchlythyrau a negeseuon ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.

Cadwch lygad ar y dudalen oherwydd byddwn ni'n ychwanegu mwy wrth i'r cyfrifiad agosáu.