Ymunwch â ni fel partner cyfathrebu ar gyfer Cyfrifiad 2021

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn chwilio am frandiau a busnesau a fyddai'n hoffi bod yn rhan o Gyfrifiad 2021. Rydym ni am i fusnesau atgoffa eu cwsmeriaid, eu haelodau neu eu cydweithwyr am bwysigrwydd cymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 a llenwi ffurflen y cyfrifiad.

Pam y dylech chi gymryd rhan

Caiff y cyfrifiad ei gynnal bob 10 mlynedd ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae'r wybodaeth y mae'r cyfrifiad yn ei chasglu yn llywio penderfyniadau ar bethau sy'n effeithio ar bawb, fel trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd.

Drwy gymryd rhan ac annog pobl eraill i baratoi ar gyfer Diwrnod y Cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021, byddwch yn helpu i wneud yn siŵr bod y gwasanaethau sydd eu hangen ar gymunedau lleol yn cael eu rhannu'n deg rhyngddynt.

Yr adnoddau sydd ar gael i chi

Fel partner cyfathrebu, byddwn yn rhoi cyfle i chi ddefnyddio adnoddau digidol am ddim, gan gynnwys logos, deunydd, posteri, taflenni, astudiaethau achos lleol a chynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd y rhain yn ei gwneud yn hawdd i chi atgoffa pobl i gwblhau eu cyfrifiad. Gallwch arddangos y rhain ar eich safle neu eu cyhoeddi ar eich sianeli cyfathrebu eich hun, fel eich cylchlythyr i gwsmeriaid neu ar eich gwefan.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi ymgyrch Cyfrifiad 2021.