Straeon y cyfrifiad

Mae'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r cyfrifiad yn helpu amrywiaeth o sefydliadau i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Er enghraifft, mae llywodraeth leol yn defnyddio'r wybodaeth er mwyn helpu i gynllunio gwasanaethau, megis ysgolion, ysbytai a chasglu sbwriel, yn eich ardal. Mae busnesau'n ei defnyddio i benderfynu ble i leoli eu hunain, sy'n creu cyfleoedd gwaith. Mae elusennau hefyd yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad er mwyn helpu i gael y cyllid sydd ei angen arnynt.

Darllenwch rai o'n hastudiaethau achos isod i weld sut mae sefydliadau gwahanol yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i gynllunio gwasanaethau.

Cymunedau iachach

Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu'r MHF i gefnogi pobl sy'n wynebu risg o salwch meddwl

  Diffodd tân â ffeithiau

  Defnyddiodd Brigâd Dân Llundain ddata'r cyfrifiad i nodi ac atal tanau mewn ardaloedd risg uchel

   Penderfyniadau ynghylch ariannu

   Mae Data Cymru yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i helpu llywodraeth leol i ddeall ei chymunedau

    Helpu'r rhai sydd mewn angen

    Mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i gefnogi pobl mewn angen

     Llesiant yn Eryri

     Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i ddysgu am y boblogaeth leol

      Cefnogi cymunedau Iddewig

      Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu'r JPR i greu darlun o gymuned Iddewig y Deyrnas Unedig

       Lleihau anghydraddoldebau

       Mae Arbenigwyr prifysgol yn dibynnu ar wybodaeth o'r cyfrifiad i wella iechyd y boblogaeth.

        Ynni adnewyddadwy

        Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu Renewable UK i gynyddu ynni gwyrdd a mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

         Cydnabod traddodiadau

         Mae Cyngor Hindŵaidd y Deyrnas Unedig yn dweud bod Cyfrifiad 2011 yn hanfodol i gydnabod traddodiadau’r grefydd.

          Y gymuned Fietnamaidd

          Mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fietnamaidd yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i gefnogi iechyd meddwl yn y gymuned.

           Prentisiaeth Gymraeg

           Gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu sefydliad i greu cynllun prentisiaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg ifanc.