Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Byddin yr Iachawdwriaeth

Estyn allan i helpu'r rhai sy'n cael eu gadael ar ôl

Eglwys ac elusen Gristnogol fyd-eang yw Byddin yr Iachawdwriaeth (yn Saesneg) (opens in a new tab) . Mae gwybodaeth o'r cyfrifiad yn helpu'r elusen i gefnogi pobl sydd mewn angen ledled Cymru a Lloegr, a chyrraedd y rhai y mae cymdeithas wedi eu gadael ar ôl.

Mae'r elusen yn cefnogi pobl ni waeth beth yw eu cefndir ethnig, crefydd, rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol. Mae 750 o eglwysi yn y Deyrnas Unedig sy'n cynnig help i bobl ddigartref, pobl sy'n gaeth i gyffuriau neu alcohol a phobl ddi-waith, yn ogystal â dioddefwyr caethwasiaeth fodern.

Mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad i benderfynu sut a ble y mae'n cynnig ei gwasanaethau. Mae'r elusen yn creu proffiliau demograffig. Mae'r eglwysi'n defnyddio'r rhain, ynghyd â gwybodaeth leol, er mwyn helpu i ddeall anghenion y bobl yn eu cymunedau a rhoi'r cymorth gorau y gallant.

Mae'r proffiliau hefyd yn helpu Byddin yr Iachawdwriaeth i benderfynu ar feysydd newydd lle y gallant gynnig cymorth ledled Cymru a Lloegr o bosibl. Hefyd, gallant ddarparu tystiolaeth bwysig mewn cynigion am gyllid.

Dywedodd yr Uwchgapten Pam Knuckey, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Ymchwil), Ymchwil a Datblygu ar gyfer Byddin yr Iachawdwriaeth: “Rydym ni'n gweld bod y data rydym yn eu cael o'r cyfrifiad yn ein helpu ni i sicrhau ein bod yn cyrraedd y bobl y mae wir angen ein help arnyn nhw a'r lleoedd gorau i osod ein hadnoddau. Byddem ni'n annog pawb i lenwi Cyfrifiad 2021 mor gywir â phosibl er mwyn rhoi darlun cywir o'r hyn sydd ei angen ar eich cymuned a'n helpu i barhau â'n brwydr dros gyfiawnder cymdeithasol gwell.”