Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Ymateb COVID-19 y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)

Mae staff SYG o’r Is-adran Dadansoddi Iechyd a Digwyddiadau Bywyd yn esbonio pa mor bwysig yw data’r cyfrifiad yn ein hymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Buom yn siarad â Jonny Tinsley, Pennaeth Data, a Dr. Vahé Nafilyan, Pennaeth Dadansoddiad Trawsbynciol yn yr Is-adran Dadansoddi Iechyd a Digwyddiadau Bywyd yn y SYG. Maent yn disgrifio sut y gwnaethant ddefnyddio data’r cyfrifiad, ynghyd â data marwolaethau, i ddatgelu anghydraddoldebau rhwng gwahanol grwpiau mewn marwolaethau COVID-19.

Maent yn esbonio sut y gwnaethant ddefnyddio data Cyfrifiad 2011 i greu ystadegau marwolaethau, y gwnaethant eu cysylltu â data cofrestru marwolaethau. Roedd hyn yn galluogi iddynt ddod i wybod am ffactorau fel ethnigrwydd a chrefydd mewn perthynas â chyfraddau marwolaethau COVID-19.

Byddant yn bwriadu defnyddio data Cyfrifiad 2021 i barhau i fonitro’r effaith y mae’r pandemig wedi’i chael ar fywydau pobl.

Trawsgrifiad o fideo stori cyfrifiad ymateb COVID-19 y SYG (yn Saesneg).