Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Trawsgrifiad o'r animeiddiad Sut mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio eich data cyfrifiad

Llefarydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol:
Caiff y cyfrifiad ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol unwaith bob 10 mlynedd, ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r ystadegau sy'n cael eu cynhyrchu o'r cyfrifiad a data eraill yn helpu'r llywodraeth, awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd a busnesau eraill i gynllunio gwasanaethau yn eich ardal chi.

Mae'r rhain yn cynnwys gofal iechyd, trafnidiaeth, tai, addysg a manwerthu.

Drwy lenwi holiadur y cyfrifiad, gwnaethoch chwarae eich rhan wrth greu darlun gwell o bob un ohonom.

Mae ein holl systemau, staff a chyflenwyr, a'n ffordd ni o wneud pethau, yn dilyn safonau caeth y llywodraeth, sy'n rhoi'r hyder i chi ymddiried ynom gyda'ch data.

Mae eich cyfrinachedd yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith.

Mae hyn yn golygu na all eich data gael eu defnyddio gan y llywodraeth i effeithio ar bethau fel hawliadau budd-daliadau, cais preswylio, statws mewnfudo na threthi.

Unwaith y gwnaethoch gyflwyno eich ffurflen ar-lein neu'ch ffurflen bapur, gwnaethom ddefnyddio eich gwybodaeth, fel eich enw a'ch cyfeiriad, i wneud yn siwr mai dim ond unwaith y caiff pawb eu cyfrif.

Rydym yn gwneud yr holl wybodaeth yn ddienw cyn i ni gyhoeddi ystadegau, felly ni chaiff dim o'ch manylion personol eu rhyddhau.

Caiff eich cofnod yn y cyfrifiad ei gadw'n ddiogel am 100 mlynedd.

Mae'n bosibl y byddwn yn ategu'r cyfrifiad â gwybodaeth ddienw arall i greu delwedd fwy cyfoethog o'r boblogaeth.

Caiff y data hyn eu diogelu'n ofalus iawn, fel y caiff gwybodaeth y cyfrifiad ei diogelu.

Maent ond yn cael eu darparu i ni er mwyn cynhyrchu ystadegau.

Rydym i gyd yn defnyddio gwasanaethau cyhoeddus a lleol, p'un a yw hynny'n ymweliad â'r meddyg, mynd â'r plant i'r ysgol, teithio i'r gwaith neu brynu bwyd yn yr archfarchnad leol.

Drwy gymryd rhan, rydych wedi helpu sefydliadau i gynllunio'r gwasanaethau sydd eu hangen ar bob un ohonom.

Nawr ac yn y dyfodol.