Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Trawsgrifiad o'r fideo Yr amcangyfrif poblogaeth cyntaf ar gyfer Cymru

Shamela Pepper-Grainger, Swyddog Ymchwil, Swyddfa Ystadegau Gwladol:
Cyn y cyfrifiad diwethaf, fe wnaethom ni gystadleuaeth o’r enw ‘Gadewch i Ni Gyfrif!’. Cymerodd 2.2 miliwn o blant ran yn y gystadleuaeth i’w helpu nhw a’u rhieni i ddeall mwy am y cyfrifiad. Dwi yma heddiw yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail i helpu’r plant gyhoeddi poblogaeth Cymru sef eu gwobr am ennill y gystadleuaeth.

Llefarydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol:
Tair miliwn, cant a saith mil a phum cant.

[Mae’r plant yn rhoi hwrê]

Shamela Pepper-Grainger, Swyddog Ymchwil, Swyddfa Ystadegau Gwladol:
Mae’r cyfrifiad mor bwysig oherwydd mae pawb yn elwa o’r cyfrifiad. Mae’n helpu llywodraethau, cynghorau, busnesau ac elusennau i gynllunio ac ariannu gwasanaethau lleol a gwladol rydyn ni gyd yn ei ddefnyddio. Er enghraifft, mae’n ein helpu i gynllunio trafnidiaeth, gwasanaethau argyfwng, gwasanaethau meddygol a deintydd, a hefyd lleoedd ysgol.

Mae canlyniadau cyfrifiad heddiw yn dangos poblogaeth Cymru wrth ryw ac oedran ac o Hydref 2022, bydd mwy o wybodaeth ar wahanol bynciau yn cael eu rhyddhau dros y dau blynedd nesaf.