Datganiadau i'r wasg

Y datganiadau i'r wasg diweddaraf gan dîm cyfrifiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.