Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Ynglŷn â'r cyfrifiad : Trosolwg

Beth yw'r cyfrifiad?

Mae'r cyfrifiad yn digwydd bob 10 mlynedd ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Mae eich atebion i gwestiynau cyfrifiad yn helpu sefydliadau i wneud penderfyniadau am gynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn eich ardal, gan gynnwys trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd.

Diwrnod y Cyfrifiad oedd Dydd Sul 21 Mawrth 2021.

Canlyniadau Cyfrifiad 2021

Gwnaethom gyhoeddi canlyniadau cyntaf y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022.

Rydym ni wedi gweithio’n galed i brosesu’r atebion o holl holiaduron y cyfrifiad, gan gynnwys Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad ac Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad. Gwnaethom hefyd gynnal ymgynghoriad allbynnau sy’n helpu i wneud yn siŵr bod ystadegau Cyfrifiad 2021 yn diwallu anghenion y rhai sy’n eu defnyddio.

Mae’r fideo hwn yn edrych ar sut y gwnaethom gasglu gwybodaeth cyfrifiad a’r canlyniadau cyntaf a wnaethom yn eu cyhoeddi ym mis Mehefin.

Trawsgrifiad o fideo "Creu Cyfrifiad 2021, o'r broses gasglu i'r canlyniadau".

Gwyliwch fersiwn wedi'i harchifo o'r fideo "Creu Cyfrifiad 2021 | O'r broses gasglu i'r canlyniadau" (opens in a new tab) 

Y cyfrifiad yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) sy'n cynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

Os ydych chi'n byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i wefan cyfrifiad Asiantaeth Ystadegau Gogledd Iwerddon (yn Saesneg) (opens in a new tab)  i wybod mwy am y cyfrifiad yng Ngogledd Iwerddon.

Os ydych chi'n byw yn yr Alban, ewch i wefan cyfrifiad Cofnodion Cenedlaethol yr Alban (yn Saesneg) (opens in a new tab)  i gael gwybod sut i gymryd rhan yn y cyfrifiad ar gyfer yr Alban.

Y cyfrifiad blaenorol

Cafodd y cyfrifiad blaenorol ei gynnal yn 2011. Defnyddiodd llawer o bobl a sefydliadau wybodaeth o Gyfrifiad 2011 mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Er enghraifft, gwnaeth Cyngor Dinas Bryste ei defnyddio i lywio penderfyniadau am sut i ariannu gwelliannau tai lleol. Roedd hefyd yn hanfodol er mwyn i elusen Redbridge Council for Voluntary Services helpu pobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig i ddysgu mwy am ddementia.

I ddarllen mwy am y buddiannau y gwnaeth gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 helpu i'w creu, ewch i wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (yn Saesneg) (opens in a new tab) .