Ynglŷn â'r cyfrifiad : Pam y dylech chi gymryd rhan yn y cyfrifiad

Cymryd rhan yn y cyfrifiad yw eich cyfle i helpu i wneud yn siŵr eich bod chi a'ch cymuned yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arnoch am y 10 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Mae'r cyfrifiad yn helpu i ddangos beth sydd ei angen arnom

Bydd y wybodaeth y byddwch chi'n ei rhoi yn y cyfrifiad yn helpu i roi'r darlun gorau i ni o anghenion pawb yng Nghymru a Lloegr.

Mae sefydliadau fel awdurdodau lleol ac elusennau yn defnyddio'r darlun hwn er mwyn cynllunio ac ariannu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar bob un ohonom, gan gynnwys trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd. Heb y cyfrifiad, byddai'n llawer anoddach gwneud hyn.

Important information:

Gallwch chi ddarllen mwy am y ffordd mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl a Brigâd Dân Llundain yn defnyddio data'r cyfrifiad i gefnogi a diogelu cymunedau.

Rhaid i chi gwblhau'r cyfrifiad yn ôl y gyfraith

Mae'n drosedd darparu gwybodaeth anwir neu beidio â chwblhau'r cyfrifiad, a gallech gael dirwy o hyd at £1,000. Mae rhai cwestiynau wedi'u labelu'n glir fel rhai gwirfoddol. Nid yw'n drosedd os na fyddwch chi'n ateb y rhain.