Ynglŷn â'r cyfrifiad : Ymarfer 2019

Er mwyn paratoi ar gyfer Cyfrifiad 2021, cynhaliodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ymarfer y cyfrifiad yn ddiweddar.

Rhoddodd yr ymarfer gyfle gwych i ni sicrhau bod ein prosesau, ein systemau a'n gwasanaethau yn rhedeg yn esmwyth cyn y cyfrifiad go iawn. Cafodd yr ymarfer ei gynnal mewn pedair ardal awdurdod lleol: Caerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets.

Gwnaethom gynnal ymarfer Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad ac ymarfer Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad yn yr un ardaloedd hefyd. Gwnaethant ein helpu ni i brofi'r rhannau hynny o weithrediad y cyfrifiad.

Diolch os gwnaethoch gymryd rhan

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i chi os gwnaethoch chi lenwi a chyflwyno holiadur ymarfer y cyfrifiad neu gymryd rhan yn ymarferion Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad neu Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad. Rydym yn ddiolchgar i chi am roi o'ch amser. Rydych chi wedi chwarae rhan bwysig i wneud Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant.

Isod mae neges gan Iain Bell, y Dirprwy Ystadegydd Gwladol a Chyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer y Boblogaeth a Pholisi Cyhoeddus yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, i ddiolch i bawb a gymerodd ran yn ymarfer y cyfrifiad.

Beth nesaf?

Rydym ni nawr yn dechrau edrych yn ôl ar sut aeth pethau yn yr ymarfer i weld oes angen i ni wneud gwelliannau cyn y cyfrifiad yn 2021.