Ynglŷn â'r cyfrifiad : Ymarfer 2019

Wrth baratoi ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwn ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn cynnal ymarfer y cyfrifiad ym mis Hydref 2019.

Pam mae angen ymarfer arnom

Mae'r cyfrifiad yn ceisio cyfrif pawb yng Nghymru a Lloegr, sy'n golygu ei fod yn dasg eithaf mawr. Nid oes unrhyw arolwg arall yn rhoi cymaint o wybodaeth amdanom ni a'n cymdeithas. Bydd cynnal ymarfer yn helpu i wneud yn siŵr bod ein prosesau, ein systemau a'n gwasanaethau yn rhedeg yn esmwyth. Caiff yr ymarfer ei gynnal ym mis Hydref 2019. Y nod yw sicrhau ein bod yn gwneud popeth yn iawn pan fyddwn ni'n cynnal y cyfrifiad go iawn.

Ble caiff yr ymarfer ei gynnal

Rydym wedi dewis pedair ardal i gynnal ymarfer y cyfrifiad am eu bod gyda'i gilydd yn cynrychioli croestoriad da o'n cymdeithas. Yr ardaloedd yw:

  • Caerliwelydd
  • Ceredigion
  • Hackney
  • Tower Hamlets

Beth fydd angen i chi ei wneud

Os ydych chi'n byw yn un o ardaloedd yr ymarfer, byddwn yn anfon llythyr atoch os bydd angen i chi gymryd rhan.

Mae'n bwysig eich bod yn cymryd rhan yn yr ymarfer. Gorau po fwyaf o bobl sy'n ymateb fel bod Cyfrifiad 2021 cystal â phosibl.